Erziya xalqэnэn r?smi adэ haqqэnda b?yannam?

Erziya xalqэnэn r?smi adэ haqqэnda b?yannam?:

Азербайджанский текст


Biz, Konqress nьmay?nd?l?ri olaraq Rusiya Federasiyasэ (RF) v?t?ndaюэ olan bьtьn erziyalэlarэ t?qdim edirik.
- xalqэn neз? minillikd?n b?ri mцvcud olan tarixini t?sis etm?k
- keзmiю irsin xatir?sin? ehtiram bildirm?k v? ?n?n?l?rni davam etdirm?k
- Etnik, dil, din v? m?d?niyy?tl?rin eyni olmasэnэn duyulmasэ
- цzьnь erziyalэ adlandэrmaqdan bцyьk m?mnuniyy?t duymaq
- G?l?c?k n?sill?rin yaюamasэ v? yetiюm?si ьзьn mьvafiq ю?raitin yaradэlmasэnэn m?suliyy?tinin d?rki
- Beyn?lxalq hьquq normalarэna v? RF konstitusiyasэna ?sas?n insan v? xalqlarэn hьquqlarэnэ t?min etm?k
- Dig?r xalqlarэn tarixin?, ad?tl?rin?, m?d?niyy?tin?, dilin? v? milli heysiyy?tin? qarюэ ehtiramэnэ bildirm?k
- Beyn?lxalq t?юkilatlara xalqlarэn цz tarixi adlarэ il? adlandэrэlmasэnэn arzusunda olduрunu bildirm?k
- Mьst?qil v? mьk?mm?l bir xalq kimi tanэnmasэnэ
- Hцkьm?t v? onun hakimyy?t orqanlarэnda xalqlarэn ?m?kdaюlэрэna ixtiyarэn verilm?sini arxayэn olmaq
- Bьtьn xalqlara arzularэmэzэ ifad? etm?k

Q?rarэmэzэ bildiririk ki, xalqэ ?sil tarixi adэyla adlandэrэn –“Erziyan Xalqэ” v? ona m?xsus alэnmasэ mьmkьn olmayan hьquqlarэnэ t?asdiq edirik.

Bьtьn xalqlara sьlh, ?minamanlээ v? t?r?qqi arzusuyla.

Erziya xalqlarэ Konqresi.
Mordoviya Respubikasэ, Saransk ю?h?ri,
23 mart, 1995-ci il.


  

 

 
 
27.05.2018
 О стремительной деградации образования и не только
16.05.2018
 Тормозные колодки развития
13.05.2018
 ПИСЬМО ОТ УЧАСТНИКОВ ЭРЗЯНЬ КЕЛЕНЬ ЧИ
31.03.2018
  Размышления об извечном. Часть III
25.03.2018
  Размышления об извечном. Часть II

<<   июнь 2018    >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 


Эрзянь ки. Культурно-образовательный портал. 2008

Литературный сайт Эрзиана  Аштема-Кудо, эрзянский форум    Меряния - Мерянь Мастор  


Flag Counter